Prevádzka MŠ počas školských jarných prázdnin

Milí rodičia,

riaditeľstvo MŠ vám oznamuje, že v čase

školských  jarných  prázdnin od 07.03.2022 do 11.03.2022, 

bude prevádzka na našej MŠ podľa Vášho záväzného nahlásenia

detí, upravená nasledovne:

7.3. a 8.3. 2022 t.j. pondelok a utorok – bude

prevádzka na 1. triede – prihlásené deti z 1. a 3. triedy

prevádzka na 2. triede – prihlásené deti z 2. a 4. triedy spolu

9.3. až 11.3. 2022 t.j. streda až piatok – bude 

prevádzka iba na 2. triede – prihlásené deti z 1.2.3. a 4. triedy spolu

Prosíme  o  dodržanie  dochádzky záväzne prihlásených  detí  !

                                            riaditeľka  MŠ