Prevádzka MŠ počas školských veľkonočných prázdnin

Milí rodičia,

podľa Vášho záväzného nahlásenia detí na dochádzku a stravu do MŠ počas školských veľkonočných prázdnin bude prevádzka materskej školy upravená nasledovne:

v prevádzke bude 2.tr. na prízemí, kde budú spoločne všetky prihlásené deti.

Kolektív MŠ Gemerská, Vám všetkým

praje príjemné, pokojné a radostné prežitie Veľkonočných sviatkov.