Prevádzka MŠ počas Vianoc

     Milí rodičia,

vzhľadom k tomu , že sa na dni od 2.1.2019 – do 4.1.2019  prihlásilo menej detí

ako je možné na prevádzkovanie MŠ, bude prevádzka MŠ upravená počas

vianočných sviatkov a prázdnin nasledovne :

v čase od 27.12.2018 do 31.12.2018- ZÁTVOR MŠ

od 2.1.2019 do  04.01.2019 –  ZÁTVOR MŠ

Prevádzka MŠ začína v pondelok dňa 7.01. 2019.

Podľa počtu prihlásených detí bude prevádzka na 2 triedy (triedy  na prízemí ).

          Opätovný nástup všetkých detí je  8.01. 2019

                                                                                                                                                   Prajeme všetkým  krásne

                                                                                                                                                   prežitie Vianočných sviatkov,

                                                                                                                                                   plných  pokoja,

                                                                                                                                                   pohody a porozumenia            kolektív MŠ