Prevádzka MŠ počas Vianočných sviatkov

MILÍ RODIČIA ,

na základe zisťovania záujmu o dochádzku detí počas školských vianočných

prázdnin a sviatkov sme upravili prevádzku MŠ nasledovne :

DŇA 23.12. 2022 t.j. v piatok ………………………….. ZÁTVOR MŠ

( minimálny počet prihlásených detí, nedostatočný ani na prevádzku jednej triedy )

Od 27.12. 2022 do 30.12.2022 …………………………… ZÁTVOR všetkých MŠ z rozhodnutia

Zriaďovateľa Mesta Žiliny

Od 2.01.2023 do 5.01.2023 ………………………………… ZÁTVOR MŠ

( minimálny počet prihlásených detí, nedostatočný ani na jednu triedu )

PREVÁDZKA MŠ GEMERSKÁ BUDE ZNOVU OBNOVENÁ A VŠETKY DETI

opätovne nastúpia do MŠ OD PONDELKA 9.01. 2023 . V prípade, že niektoré

deti ešte od 9.01. 2023 nenastúpia ( zo zdravotných ,či iných dôvodov …)

prosíme o odhlásenie týchto detí dňa 4.01.2023. SMS správou na mob.tel. číslo 0903 525 205.

ostatné deti budú na pondelok 9. 01.2023 na stravu prihlásené .

Prajeme vám aj vašim deťom pokojné , šťastné a v zdraví prežité Vianočné sviatky.

Vedenie školy