Usmernenie vedúcej školskej jedálne

MILÍ RODIČIA ,

prosím ,aby ste v nasledujúcich májových dňoch v prípade potreby odhlasovali deti zo

stravy ( z dôvodu dní pracovného voľna 1. a 8. mája 2024 ) nasledovne :

na deň ………………………..2.05.2024 zo stravy odhlásiť do 30.04.2024 ………….do 13.00 hod.

na deň ……………………….9.05.2024 zo stravy odhlásiť do 7.05.2024 ……………do 13.00 hod.

Prosím dodržať toto usmernenie z dôvodu plynulosti objednávania potravín

na prípravu jedla v čase pred a po dňoch pracovného voľna .

Za ústretovosť ďakujem .

vedúca ŠJ