Vydávanie rozhodnutí

Milí rodičia novo prijímaných detí,

na základe vašich podaných žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Gemerská 1772, Žilina vám oznamujeme nasledovné :

V priebehu týždňa od 10.06.2024 – 14. 06.2024 vám budú postupne elektronicky zasielané Rozhodnutia o prijatí, respektíve o neprijatí detí do MŠ . Rozhodnutia vám budú prichádzať elektronickou poštou cez elektronickú schránku port. slovenko.sk v prípade, že máte túto schránku AKTÍVNU.

Rodičia, ktorí NEMAJÚ AKTÍVNU túto schránku a nebolo možné vám rozhodnutie elektronicky doručiť ,si prídu pre tlačenú formu rozhodnutia osobne do riaditeľne MŠ dňa 18. 06.2024 -t.j. utorok v čase od 7.00 hod . do 16.30 hod. hodiny .

Prevzatie rozhodnutia potvrdia svojim podpisom obaja rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, že rozhodnutie môže prevziať z rôznych dôvodov len jeden rodič , druhý rodič ho písomným splnomocnením poverí prevzatím. ( pri preberaní rozhodnutí prosíme splnomocnenie predložiť. )

S úctou Vedenie školy